Formulář pro odstoupení

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musíte převzít Vy nebo Vámi pověřená osoba (jiná než přepravce).

Zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně, e-mailem na adrese info@dpfcentrum.sk nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník své právo odstoupit od smlouvy uplatní, vrátí zboží společnosti Dynava s.r.o. osobně nebo jiným způsobem předem dohodnutým se společností Dynava s.r.o. a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy své právo odstoupit od smlouvy uplatnil. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním nepoškozeném obalu s kompletním příslušenstvím. Pokud zboží plně odpovídalo deklarovaným kvalitativním požadavkům a nebylo vadné, zákazník vrátí zboží na své náklady. Pokud bylo zboží poškozeno tak dopravní náklady hradí prodávající Dynava s.r.o..

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Společnost Dynava s.r.o. se zavazuje vrátit zákazníkovi do 14 dnů ode dne jeho odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, kterou uhradil. Tato cena bude včetně poštovních nákladů, které jsme měli na doručení zboží k Vám. Platbu prokážeme až po vrácení zboží zpět k nám a to do 14 dnů od přijetí zboží.

3. Adresa pro vrácení zboží a způsob dopravy

V případě odstoupení od smlouvy zasílejte zboží na adresu sídla společnosti Dynava s.r.o. Přesná adresa je k dispozici ZDE.

K vrácení zboží můžete použít níže přiložený formulář avšak není to vaše povinnost.