Montáž DPF filtru

Je nevyhnutné dodržovat správný postup montáže. Výrobek je určen pouze pro odbornou montážV případě, že nebudete postupovat správně a neodstraníte důvod ucpání DPF filtru, hrozí okamžité ucpání nového kusu.

Před výměnou je prvořadé odstranit hlavní důvod ucpání DPF filtru.

MONTÁŽNÍ LIST k výměně filtru pevných částic DPF

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

1. Odpojte kabel od mínusového pólu baterie.

2. Odpojte všechny senzory od starého DPF filtru . V případě, že na voze zůstanou trubky tlaku, tyto se musí demontovat a důkladně vyčistit. V opačném případě budou po namontování nového filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.

3. Vyjměte opotřebený DPF filtr z výfukového systému.

Montáž nového filtru pevných částic tzv. DPF/FAP filtru:

1. Vyčistěte spojovací trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci nového dpf/fap filtru.

2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.

3. Nainstalujte nový filtr pevných částic na místě starého. Ujistěte se, že se filtr nedotýká podvozku, nebo jiné části vozu.

4. Nainstalujte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do příslušného šroubení. Nesmí dojít k záměně!

5. Připojte zpět kabel na mínusový pól baterie.

6. Připojte se k ECU OBD vozidla (řídící jednotce) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic (je nutné smazat starý DPF filtr v Řidicí jednotce). V opačném případě nebude filtr pevných částic pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést ihned od výměny nového filtru pevných částic DPF.

7. Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude nový filtr pracovat správně a hrozí jeho poškození. V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky.

Pozor, důležité:

  • Je velmi důležité, aby před montáží nového DPF filtru byla přesně identifikovaná příčina selhání původního DPF/FAP filtru.
  • Je zakázáno používat výfukovou pastu v přední části DPF filtru/katalyzátoru. V opačném případě hrozí okamžité ucpání sítka DPF filtru. To může znamenat okamžité propadnutí záruky.
  • Důrazně doporučujeme výměnu lambda sondy, jakož i těsnění při výměně DPF filtru/katalyzátoru. Taktéž doporučujeme důraznou kontrolu celého systému, tzn. kontrolu snímačů tlaku výfukových plynů, EGR ventilu, turba. Samozřejmostí je kontrola těsnosti celého systému.
  • Po montáži nového DPF filtru/katalyzátoru doporučujeme, aby vozidlo běželo cca 10 minut na volnoběh nebo pozvolnou jízdu v úseku cca 10-15 km.

V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky. Doklad z diagnostiky o
nastavení nového filtru, si musí zákazník nechat vystavit v servise, kde byl filtr montován a uschovat pro
případnou reklamaci!!! V případě reklamace musí být doložen výpis z diagnostiky s chybovými kódy
v den, kdy byla zjištěna závada filtru!!! Nutné je po nastavení překontrolovat funkci teplotních čidel a
snímačů rozdílového tlaku!! Doporučujeme všechny vyměnit zároveň s novým filtrem.